Araştırma Raporları2017-04-16T21:00:34+02:00

Toplum Hizmeti Tutum Ölçeği Raporu

Toplum hizmeti projelerinde yer alan öğrencilerimizin bir yıllık süreçte toplum hizmeti anlayışı ve davranışındaki değişimi ölçmeye yönelik senenin başında ve sonunda uygulanan ve Colorado Üniversitesi’nden Ann Harris Shiarella ve Anne M. McCarthy ile Ohio Üniversitesi’nden Mary L. Tucker tarafından tasarlanan anket çalışmalarının sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda oluşan bir rapordur.