Hizmet Ederek Öğrenmeye Örnekler Yıllık Ödev Projeleri/Kulüp Etkinlikleri2017-12-15T10:45:53+02:00

Hizmet Ederek Öğrenmeye Örnekler:

Yıllık Dönem Ödevi ve Toplum Hizmeti Programı

Öğrencilerimiz hizmet ederek öğrenme (service learning) metodu olarak yıllık ödevleri toplum hizmeti projesi olarak seçebiliyorlar. Herhangi bir dersten aldıkları konuyu bir topluma hizmet projesi ile birleştiriyorlar veya ödeve uygun bir uygulama planlıyorlar.  Bu metodun hem kendi öğrencimizin hem de birlikte çalıştığımız öğrencilerin öğrenmesini kolaylaştıracağını biliyoruz. Yıllık ödevlerin toplum hizmeti projesi ile birleştirilmesi anlamlı, verimli ve etkin bir öğrenmenin de yolunu açmaktadır.

Proje örnekleri için buraya tıklayın.

 

Kulüpler ve Toplum Hizmeti Programı:

Okulumuzda çok yaygın olan sosyal kulüpler yıl içindeki amaçları arasına THP projelerini de eklemeye başladılar. Böylece bir kulübün diğer okullarda oluşturulmasına, yürütülmesine ve kendi bulunduğu çevrede faaliyet alanını genişletmesine yardımcı olunmaktadır.

Proje örnekleri için buraya tıklayın.