Mezunlarımız2017-04-19T12:42:02+02:00

MEDIKAL ARAMA KURTARMA DERNEĞI (MEDAK)- MEDICAL RESCUE ASSOCIATION OF TURKEY

KURUCU ÜYESI VE YÖNETIM KURULU SAYMANI – Aral SÜRMELİ RC’11

MEDAK’ın amacı Deprem, yangın, sel gibi afetlerde, büyük kazalarda, toplumsal ayaklanmalarda, dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında, eğitimli ve organize olmuş tıbbi personelin olay yeri ve çevresinde aktif saha hizmeti yapabilmesi için gereken koordinasyonunu sağlamak ve bu personele bu gibi acil durumlarda kendi hayatını idame ve hayat kurtarma görevleri için gereken tüm eğitimi vermektir. http://www.medak.org.tr


RC 2011 mezunu Aral Sürmeli Acıbadem Üniversitesi tıp fakültesinde son sınıf öğrencisi. Medikal Arama Kurtarma Derneği (MEDAK) Medical Rescue Association of Turkey kurucu üyesi ve yönetim kurulu saymanı. Özel Amerikan Robert Lisesi’nde 10 yıl önce THP’lere başladı ve son 6 yıldır da kırılgan grupların sağlığa erişimi ve sağlık hakları üzerine saha çalışmaları yapıyor. Son yıllarda özellikle İstanbul ve sınır şehirlerdeki mültecilerle çalışıyor. Kısaca kırılgan grupların sağlığı, sağlık hakları ve dünyada sağlığa erişim ile ilgileniyor.

KODA (KÖY OKULLARI DEĞIŞIM AĞI)

Mine EKİNCİ RC’09

Hayalimizde nasıl bir eğitim var? En büyük önceliği çocuğun mutluluğu olan, içinde bol bol oyun oynanan, disiplinlerarası, uygulamalı, doğayla iç içe, ailelerle işbirliği içinde, farklılıklara değer veren, demokratik, çocukların sosyal ve duygusal gelişimine en az akademik başarıları kadar değer veren, öğrencilerin ilgi alanları ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş, öğretmenin sürekli gelişimini destekleyen. http://www.kodegisim.org


“Ben Mine. RC’09 mezunuyum, sonrasında lisans eğitimimi Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimimi ise Harvard Üniversitesi Eğitim Politikaları Bölümü’nde aldım. Son iki buçuk yıldır Kırsalda Eğitim konusu üzerine çalışıyor, araştırmalar yapıyorum.KODA (Köy Okulları Değişim Ağı) şu anda sayısı 50’ye yaklaşan bir gönüllü ekibi ve Türkiye’nin farklı illerinden köy öğretmenlerinden oluşan yepyeni bir sosyal girişim. Biz KODA’da köy okullarının Türkiye’de çoğu zaman sadece ihtiyaçlarıyla gündeme gelse de aslında aynı zamanda köylerdeki okulların kaliteli bir eğitim için büyük fırsatlar barındırıdığına inanıyoruz: Sınıf mevcudunun azlığı, okulların doğanın içinde olması, ailelerin fiziksel olarak okula yakınlığı, yakın öğretmen-öğrenci-aile ilişkileri… KODA’da yapmak istediğimiz, köy okullarının farklılıklarını ve ihityaçlarını görmezden gelmeden ama mevcut fırsatlardan da en iyi şekilde yararlanarak, Türkiye’nin köy okullarında kırsaldaki koşullara uygun, çocuk merkezli, alternatif bir eğitimi gerçek kılmak. “