THP Nedir?2017-04-06T14:32:46+02:00

Toplum Hizmeti Programı Nedir?

THP, insanlara çeşitli açılardan yardımcı olmak amacıyla öğrenciler tarafından düzenlenen, bir öğretmenin veya okulda çalışan bir kimsenin danışmanlığında yürütülen projelerdir. Robert Lisesinde 2006 yılında başlatılan programa göre her öğrenci diplomaya hak kazanabilmek için okuldaki yılları içinde toplam en az 75 saat süreyle bir sosyal hizmet projesinde çalışmalıdır. RC öğrencilerinin üçte birinden çoğu, bu sürenin üstünde çalışmıştır. THP gönüllü hizmet değil, okuldaki eğitimin bir parçasıdır; öğrencilerin gelişimine katkıda bulunan bu çalışmalar, unutamayacakları bir deneyim kazandırır.

THP fark yaratır!

THP öğrencilerimizin değişmesini sağlar. Müfredatın ötesinde bir eğitimdir. Öğrenciler gerçek sorunlarla tanışır ve bunları yapıcı biçimde çözmeye çalışırlar. Böylece ileride meslek yaşamlarında ve özel yaşamlarında gereksinim duyacakları iletişim, problem çözme ve iş dünyasıyla ilgili beceriler geliştirirler.  Başkalarına karşı sorumluluk duygusu kazanırlar. RC öğrencileri mezun olduktan sonra çoğunlukla kendi alanlarında lider olurlar, okul da onların topluma karşı sorumluluk sahibi, etkin birer yurttaş olmaları yolunda ilk adımları atmalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir.