THP Ofisi Ne Yapar?2018-10-22T11:17:04+02:00

THP Ofisi ne Yapar?

Toplum Hizmeti Programının bir parçası olarak THP Ofisi’nin çalışmaları arasında;

  •  Her yıl öğrencilerimizin liderliğinde oluşturulan 40’ın üzerinde projenin organizasyonu, içeriğinin geliştirilmesi ve takip edilmesi üzerinde proje liderleriyle birlikte çalışılması,
  • Projelerin hayata geçirilmesinde öğrencilerimize yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla gerekli eğitimlerin verilmesi,
  • Projeler için fon oluşturmak amacıyla senede iki defa olmak üzere ikinci el kermes satışı ile öğrencilerin katılımıyla okul içinde kek satışı etkinliklerinin organizasyonunun yapılması ve sponsor bulunması konularında öğrencilere gerekli desteğin verilmesi,
  •  Liselerdeki toplum hizmeti uygulamaları dersi için oluşturulan ders kitabının üniversite eğitim fakültesinde uygulanabilecek olan versiyonu kullanılarak Boğaziçi Üniversitesi’nde ED300 kodu ile ders verlmesi,
  •  Toplum Hizmeti Projelerinde etki ölçmek için gerekli ölçme araçlarının hazırlanması ve bunun öğrencilere uygulanması,
  • Hizmet Ederek Öğrenme (Service Learning) kavramının sınıflardaki eğitime entegre edilmesi amacıyla yıllık dönem ödevleri ve projelerin birleştirilerek uygulamaya geçirilmesinde öğretmen ve öğrencilere yardımcı olunması,
  • Toplum hizmeti çalışmalarını başlatmayı düşünen okul ve kuruluşlara danışmanlık verilmesi,
  • 2012 yılından bu yana Liselerde Sosyal Sorumluluk Projeleri Sempozyumuna katılınması sayılabilir.